Academics

Roll of Honour

In addition to our students performing individually very well, our institution has produced stellar results across the board.

Year Pass % No. of Students Distinction 1st Class 2nd Class Pass Class
2020-21 100% 103 63 37 03
2019-20 100% 104 80 24 -
2018-19 100% 94 35 45 12 02
2017-18 100% 95 61 27 07
2016-17 100% 99 53 40 06
2015-16 100% 107 58 33 15 01
2014-15 100% 90 60 18 11 01
2013-14 100% 101 58 36 07
2012-13 100% 105 54 33 16 02
2011-12 100% 79 48 27 04
2010-11 100% 96 46 34 16
2009-10 100% 71 48 23

The Roll of Honour recognizes students who have excelled in academics in the S.S.C. Board examinations. Congratulations and God grant all our students continued success as they advance their education.

2020-21 Kamble Pranjal 98.00%
Waghmode Sakshi 97.20%
Kamble Asmi 96.60%
Bhinder Komaldeep Kaur 96.00%
Fernandes Riona 95.20%
2019-20 Nair Anushree R. 94.60%
Parab Sneha D. 94.40%
Joshi Mehak H. 94.40%
Sangade Mrunal B. 94.20%
Mhatre Soham R. 94.00%
Patil Siddhi S. 93.60%
Jadhav Sanjivanee S. 92.60%
Bhadrashette Vinay V. 92.60%
Devadiga Sakshi M. 92.40%
Lobo Cheryl D. 92.00%
Parab Vaishnavi S. 91.60%
Sawant Pranjali S. 91.60%
Kadam Mrunmai P. 90.80%
Mandal Pinki S. 90.40%
Shah Mangeshkumar B. 90.40%
2018-19 Nayak Shakti Santosh 92.60%
Margil Hrutuja Pandurang 92.60%
Malickel Kevin Shelly 92.00%
Sambyal Stephen Jonathan 91.20%
Shetty Aditya Sudhakar 90.00%
2017-18 Waghmode Shraddha Ramdas 96.00%
Gawali Akansha Baliram 95.00%
Jadhav Riya Rajendra 94.80%
Patil Aditi Anand 93.80%
Sinayal Pankaj Pappu 92.40%
2016-17 Isha M Jaiswal 95.80%
Komalpreet Kaur B Dhillon 95.40%
Anjali M Singh 93.80%
Shraddha L Doke 93.60%
Shardul N Bahira 93.40%
2015-16 Amisha V Radhakrishnan 94.00%
Rathod Shweta Santosh 93.20%
Mali Tanvi Bhagwan 93.00%
Nair Aarathi Ajay 93.00%
2014-15 K Anjali Ramachandran 95.00%
Maliakkel Annmaria Johnson 94.00%
Shetty Ahana Dayanand 93.80%
2013-14 Shetty Shefali Sudhakar 96.20%
Pawase Shivam Vitthal 95.20%
Shinde Shwetal Vivek 94.80%
2012-13 Mandal Ranju Shyamkumar 95.64%
Mane Akash Sanjay 95.09%
Autade Roshani Ravindra 94.91%
2011-12 Lakade Kajal Shankar 96.91%
Mali Ishwari Bhagwan 95.82%
Amiz Abdul Azad 94.91%
2010-11 Bhagat Snehal Mukund 95.27%
Vanage Shraddha Kiran 94.36%
More Ketan Prakash 94.00%
2009-10 Rohan Kishan 93.64%
Vishnu Chandrasenan 92.36%
Dhure Onkar Dhakji 91.82%

© Copyright 2020 Carmel Convent High School Kalamboli . All Rights Reserved. | Created By Entab Infotech : CampusCare®